۴۴ موسسه پژوهشی ایران بین موسسات برتر جهان اسلام

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.» در ویرایش سال ۲۰۱۶ خود نام ۴۴ موسسه ایرانی را در فهرست ۱۸۵ موسسه برتر در کشورهای جهان اسلام قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،‌ براساس اعلام سامانه “نما” در ویرایش ۲۰۱۶ نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش “آی.تی.یو.”، ۴۸۶ مؤسسه ارزیابی شده‌اند که ۱۰۹ مؤسسه از ایران بوده است.
نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش “آی.تی.یو.” موسسه‌های جهان اسلام را بر پایه پنج سنجۀ مرتبط با کیفیت ارزیابی و رتبه آنها را منتشر می‌کند.

شمار و نسبت انتشارات در یک درصد ، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد نشریه‌های برتر، شمار و نسبت همکاری علمی بین موسسه‌های هم‌میهن(همکاری ملی)، و شمار و نسبت همکاری علمی جهانی(همکاری جهانی) سنجه‌های ارزیابی این نظام هستند.

دانشگاه تهران در سنجه‌های شمار و نسبت انتشارات در یک درصد، ۱۰ درصد، و ۵۰ درصد نشریه های برتر و هم‌چنین در همکاری علمی جهانی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری علمی ملی جایگاه اول را در ایران به خود اختصاص داده‌اند.

ایران و ترکیه، هر کدام با ۴۴ مؤسسه، بیشترین شمار موسسه‌ها را در این نظام رتبه‌بندی دارند. مصر با ۱۷ موسسه، مالزی با ۱۷ موسسه، پاکستان با ۱۲ موسسه و عربستان با ۱۰ مؤسسه در جایگاه‌های بعدی در این فهرست قرار دارند.

این نظام رتبه‌بندی داده‌های لازم برای ارزیابی موسسه‌ها را از نمایه‌نامه استنادی “اسکوپوس” گردآوری می‌کند.

گفتنی است؛ سامانه “نما” که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR رایگان در دسترس همگان است.