۲۲۸ پژوهشگر ایرانی در جمع محققان برتر جهان قرار گرفتند

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ بر اساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، پنج استاد دانشگاه تبریز در جمع محققان و پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، معاون پژوهش و فناوری این مرکز دانشگاهی گفت: فهرست دانشمندان برتر دنیا هر دو ماه یک بار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل اعلام می شود.
محمد مقدم واحد افزود: بر اساس اطلاعات استخراج شده از این پایگاه، ۲۲۸ پژوهشگر ایرانی در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند که پنج محقق از دانشگاه تبریز هستند.
وی اظهار کرد: نام دکتر علیرضا ختایی در حوزه شیمی و مهندسی، دکتر محمد امجدی و دکتر ابراهیم بابائی در بخش موضوعی مهندسی، دکتر علی رستمی در حوزه ایمنی شناسی و دکتر سیامک طلعت اهری در حوزه مهندسی به عنوان طلایه داران علم ایران در جهان به ثبت رسیده است.
به گفته وی، تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران و تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در ۱۰ سال اخیر از جمله معیارهای این انتخاب بوده است.
مقدم واحد گفت: از مجموع ۲۲۸ ایرانی طلایه داران علم، تعداد ۱۸۱ دانشمند برتر متعلق به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۳۵ نفر از دانشگاه های علوم پزشکی، ۹ تن از دانشگاه آزاد اسلامی و سه نفر از پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی هستند، که دانشگاه تهران دارای بیشترین تعداد دانشمند برتر در بین دانشگاه های کشور است.
به گزارش ایرنا، دانشگاه تبریز در سال ۱۳۲۵ با دو دانشکده ادبیات و پزشکی کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بیش از ۲۱ دانشکده، ۱۰پژوهشکده و گروه پژوهشی، پنج قطب علمی بیش از ۸۰۰ نفر عضو هیات علمی، ۲۴ نفر دانشجو و یکهزار پرسنل اداری، در ۲۰۹ رشته دکتری تخصصی، ۳۲۲ رشته کارشناسی ارشد، ۱۶۴ رشته کارشناسی و چهار رشته کاردانی به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص اهتمام دارد.
این دانشگاه با وجود چنین ظرفیتی، در آخرین رده بندی بهترین دانشگاه های آسیا، نتوانست در میان ۱۴ دانشگاه برتر ایران در این فهرست قرار بگیرد.