پروفسور عباس عدالت استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر امپریال کالج لندن

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ پروفسور عباس عدالت محقق و استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و بنیانگذار بنیاد دانش و هنر است.
وی که یک فعال سیاسی نیز است در سال ۲۰۰۵ میلادی کارزار ضدتحریم و حمله نظامی علیه ایران CASMII را با هدف مقابله با تحریم و حمله نظامی علیه ایران تاسیس نمود.
مقالات:
وایت جی (White J)، عدالت، ۲۰۱۶، ایران آماده رشد است، جلد ۲۲۹، صفحات: ۲۹-۲۲
عدالت، ۲۰۱۵، بسط دامنه ها در حساب دیفرانسل و انتگرال، انتشارات : IEEE، صفحات: ۴۳۷-۴۲۶
کیترن دی (Cittern D)، عدات (۲۰۱۴)، یک مدل عصبی بر مبنای تحریک از وابستگی نوزاد، سمپوزیوم هوش محاسباتی، الگوریتم های شناختی، ذهن و مغز، انتشارات IEEE، صفحات ۶۴-۵۷
عدالت (۲۰۱۴)، مشتقی برای نقشه های پیچیده lipschits با معادلات تعمیم کوشی ریمان، علوم کامپیوتر نظری، جلد ۵۶۴، صفحات: ۱۰۶-۸۹
عدالت، لین زد (Lin Z)، ۲۰۱۴، مدل عصبی Mentalization  / حضور ذهن بر اساس روان درمانی، کنفرانس بین المللی مشترک در شبکه های عصبی
Di Gianantonio P، عدالت، ۲۰۱۳، یک زبان برای توابع مشتق پذیر، صفحات ۳۵۲-۳۳۷
عدالت، Mancinelli F، ۲۰۱۳، ظرفیت الگوهای جذب قوی به مدل نمونه رفتاری و شناختی، کنفرانس بین المللی در شبکه های عصبی (IJCNN)، انتشارات: IEEE
عدالت، ۲۰۱۰، یک عملگر دیفرانسل و توپولوژی ضعیف برای نقشه های Lipschitz، توپولوژی و کاربردهای آن، جلد ۱۵۷، صفحات ۱۶۵۰ – ۱۶۲۹
عدالت، ۲۰۰۹، یک رویکرد محاسباتی و برای اندازه گیری و نظریه ادغام، جلد: ۲۰۷، صفحات: ۶۵۹-۶۴۲
عدالت، ۲۰۰۸، توپولوژی ضعیف و یک عملگر مشتق پذیر برای نقشه Lipschitz، صفحات ۳۷۵ – ۳۶۴