سلول‌های سرطانی با نورتابی شیمیایی شناسایی می شود

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _ به گزارش ایرانیان موفق _محققان مکانیسم جدیدی را برای تشخیص سرطان ابداع کردند که در آن از کاوشگرهای کوچکی با قابلیت نوردهی در اثر فرآیندهای شیمیایی استفاده می‌شود.

مدیکال اکسپرس، قابلیت نوردهی در اثر فرآیندهای شیمیایی که با عنوان نورتابی شیمیایی نیز شناخته می‌شود، معمولا در ساخت چراغ های قابل حمل کاربرد دارد، اما محققان راهکاری را یافتند که می‌توان از این قابلیت برای تشخیص بیماری سرطان بهره گرفت. در واقع محققان با تغییر ساختار الکتریکی چراغ‌های موجود، قابلیت نوردهی آن‌ها را تا ۳ هزار برابر افزایش دادند و توانستند سیستمی را بسازند که قابلیت‌های متعددی از تشخیص و اندازه‌گیری فعالیت‌های سلولی گرفته تا ضایعاتی مانند سرطان را شناسایی کند.

در این شیوه تشخیصی، از ترکیبات بسیار حساسی استفاده می‌شود که به محض مجاورت با یک پروتئین یا ماده شیمیایی خاص، شروع به نوردهی می‌کنند. محققان با استفاده از این فناوری حسگرهایی را تولید کرده‌اند که قابلیت تشخیص انواع مختلفی از ترکیبات زیستی را داشته و فعالیت آنزیم‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. این حسگرها راهکار جدیدی را برای تصویربرداری میکروسکوپی در اختیار محققان قرار می‌دهند.