دکتر ناصر اشکریز

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _دکتر ناصر اشکریز

استاد مکانیک و مهندسی صنایع دانشگاه تورنتو
علائق پژوهشی:

سیستم های مایع و حرارتی، جریان های چندگانه، انرژی، سوخت و مهندسی هسته ای، microfluidics، جهش micro-droplet، مهندسی زیستی مایع و سیستم دهلیزی.

آزمایشگاه دکتر ناصر اشکریز

دکتر ناصر اشکریز استاد مکانیک و مهندسی صنایع دانشگاه تورنتو است. وی پیش از دانشگاه تورنتو استاد مکانیک و هوا فضا در دانشگاه دانشگاه ایالتی نیویورک بود. دکتر ناصر اشک ریز کارشناسی خود را در سال ۱۹۷۹، کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۹۸۱ و دکترای خود را در سال ۱۹۸۴ در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه کارنگی – ملون (Carnegie-Mellon) در پیتسبورگ ایالات متحده دریافت کرده است. وی دو جایزه بنت (Bennet) را در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۳ در قدردانی از کار علمی برجسته در مهندسی مکانیک اخذ کرده است.

او یک دانشمند و استاد مدعو در چندین آزمایشگاه ملی از جمله مرکز تحقیقات لوئیس ناسا و آزمایشگاه فیلیپس در پایگاه نیروی هوایی ادواردز بوده است. وی جوایز متعددی از جمله جایزه رالف تیتر (Ralph Teetor) از انجمن مهندسی خودرو در سال ۱۹۸۸، جایزه بهترین فیلم از انجمن فیزیک آمریکا در سال ۱۹۸۸ ، جایزه بهترین مقاله از موسسه احتراق در سال ۱۹۹۲ و جایزه TOKTEN از برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ را دریافت کرده است. وی همچنین دارنده ثبت اختراع در MultiOrifice Impulsed Spray Generator می باشد. دکتر اشک ریز عضو جوامع حرفه ای مختلفی می باشد ( مانند کمیته ASME K-11 ، انتقال حرارت در آتش و احتراق سیستم، نشست زمستانی سالیانه ASME، انجمن فیزیک آمریکا، موسسه احتراق، موسسه گجسست مایع و اسپری سیستم.