درباره ما

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه یکی از کانون های زیر مجموعه ی انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا ( آهاد ) می باشد که اصلی ترین وظیفه آن انجام پژوهش هایی در باره ایرانیان و نیز معرفی پژوهش های برتر و پژوهشگران برتر ایرانی در سراسر دنیا می باشد.

پوشش اخبار علمی پژوهشی ایران ، فناوری ها و نو آوری های ایرانیان در سراسر دنیا ، انعکاس اخبار و کنفرانس های علمی ایرانیان نیز از دیگر وظایفی است که بر عهده این انستیتو نهاده شده است.

این مجموعه معرفی اساتید ایرانی دانشگاه های سراسر دنیا ، دانشجویان موفق ایرانی سراسر دنیا ، آثار علمی منتشر شده ایرانیان ، و هم چنین شناساندن آموزشگاه ها و پژوهشکده های ایرانی سراسر دنیا را از اهداف خود می شمارد.

در سایت انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه به صورت مرتب مقالات و گفتگوهایی از چهره های علمی و پژوهشگران موفق ایرانی در سراسر دنیا منتشر خواهد شد.

از آن جا که انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه علاوه بر انعکاس پژوهش ها و تحقیقات ایران سراسر دنیا ، خود نیز با بهره گیری از توانمندی اندیشمندان و پژوهش گران برجسته ایرانی ، پژوهش ها و تحقیقاتی را در زمینه های مختلف انجام خواهد داد طبعا انعکاس این گونه فعالیت های انستیتو و احیانا برپایی همایش ها و کنفرانس های علمی و پژوهشی که این مرکز مبادرت به برگزاری آن ها خواهد نمود به عنوان فعالیت های انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه در سایت منتشر خواهد شد.

نظر سنجی در زمینه های مختلف از جمله اهداف اصلی انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه است که مرتبا توسط این مجموعه انجام و در سایت این مرکز نیز منعکس خواهد شد.