جوان طراح و مخترع ایرانی

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق  مهرداد محجوبی، طراح صنعتی جوان و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی «لوند» در جنوب سوئد که تنها ۲۶ سال دارد، موفق به اختراع یک تکنولوژی انقلابی شده است که آب دوش مصرفی را به صورت آن واحد مورد تصفیه قرار می‌دهد به صورتی که می‌توان تنها با ۵ لیتر آب به صورت نامحدود دوش گرفت. با استفاده از اختراع این جوان ایرانی، میزان آب مورد استفاده در هر دوش از ۷۵ لیتر به ۵ لیتر کاهش داده می‌شود که به منزله  انقلابی در صرفه جویی آب و انرژی محسوب می‌شود.