جایگاه نخست رشد کمیت علم دنیا در اختیار ایران

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی عملکرد ۲۵ کشوری که بیشتر کمیت علم دنیا را تولید می کنند، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران هنوز در جایگاه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا قرار دارد.

به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: بررسی پایگاه استنادی ‘وب. آو ساینس’ (آی.اس.آی) نشان می دهد که کمیت تولید علم کشور از ۳۸ هزار و ۱۰۷ مدرک در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۴۴ هزار و ۷۸۲ مدرک در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است؛ بدین ترتیب رشد کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۱۷,۵٪ رسید.

دهقانی اظهار داشت: لازم به ذکر است که اطلاعات سال ۲۰۱۶ میلادی هنوز در حال کامل شدن است. علت کامل نبودن اطلاعات سال ۲۰۱۶ میلادی را باید در پدیده تاخیر در نشر و همچنین تاخیر در نمایه سازی مدارک در پایگاه های استنادی جستجو کرد. سرپرست ISC افزود: بعد از ایران، روسیه بیشترین رشد کمیت تولید علم دنیا را داشته است. رشد کمیت تولید علم روسیه ۱۳,۴٪ است. لهستان، هند، ترکیه، چین، اسکاتلند، استرالیا، سوئد، اتریش، برزیل، دانمارک، انگلستان، سوئیس، هلند و آلمان در زمره کشورهایی قرار داشته اند که رشد آنها مثبت بوده است. رشد کمیت تولید علم در این کشورها به ترتیب بین ۷ تا ۱ درصد بوده است.

وی افزود: علاوه بر افزایش کمیت تولید علم کشور، سهم ایران نیز از کل کمیت تولید علم دنیا از ۱,۵٪ در سال ۲۰۱۵ به ۱.۷٪ در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است. براساس پایگاه استنادی آی.اس.آی و به لحاظ کمیت تولید علم، جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان اسلام رتبه دوم را در اختیار دارد؛ هر چند بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس، از لحاظ رتبه کمیت تولید علم چه در منطقه و چه در جهان اسلام جایگاه نخست را در اختیار داریم.