تولید نازکترین صفحه جهان با همکاری دکتر کیوان دوامی

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه_ محققان با همکاری دکتر کیوان دوامی، محقق فوق‌دکترای دانشگاه پنسیلوانیا و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، با استفاده از صفحات موجدار اکسید آلومینیوم، نازکترین صفحه جهان را با ضخامت یک هزارم یک کاغذ تولید کرده‌اند که حتی پس از خم شدن توسط دست انسان نیز به حالت اولیه خود بازخواهد گشت.

 

مواد نازک مشابه اگر روی یک چارچوب کشیده نشده یا با ماده‌ای دیگر پشتیبانی نشوند، به سرعت جمع شده و بدشکل می‌شوند. حتی گرافن که نازکتر از این صفحه است نیز جمع می‌شود.

 

باقیماندن در حالت اولیه بدون نیز به پشتیبانی اضافی به این ماده و دیگر مواد طراحی شده به این شکل اجازه خواهد داد تا در صنایع هوانوردی و دیگر کاربردهای ساختاری که وزن کم در اولویت قرار دارد، مورد استفاده قرار بگیرند