بانوی محقق ایرانی ساکن سوئد برنده جایزه نوآوری پی تی اس سال ۲۰۱۶

استکهلمیان – دکتر پریوش رنجبر محقق ایرانی تبار شاغل در دانشگاه اوره برو سوئد که در رابطه با ابزار های کمکی ویژه توانخواهان ناشنوا و نابینا به فعالیت مشغول است جایزه نوآوری پست و مخابرات سال ۲۰۱۶ سوئد را نصیب خود نمود.
نوآوری این بانوی محقق ایرانی که دارای درجه دکتری در رشته پزشکی صنعتی است در رابطه با افراد ناشنوا و نابینا طراحی شده است.

نوآوری پریوش رنجبر بهافراد ناشنوا و نابینا کمک میکند تا برای مثال بدون کمک دستیار در خیابان ها قدم بزنند و چنانچه خطر برخورد خودرو و یا هر شی دیگری آنها تهدید کند از طریق ویبراسیون و لرزش ، خطر را از طریق پوست شناسایی کرده و امنیت خود را همانند افراد بینا حفظ و کنترل کند.

نوآوری این بانوی محقق ایرانی منجر به تماسهایی از گوشه و کنار جهان جهت بهره وری از آن بویژه برای کودکان ناشنوا و نابینا شده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏