مهاجرت نخبگان ایران ‘افزایش یافته است’

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _رییس کارگروه نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران از بیشتر شدن مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر خبر داد و گفت این

Read more