الگوریتم جدید دانشمند ایرانی برای شکار فعالیت نورون‌های مغز

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ محققان دانشگاه راکفلر آمریکا به رهبری علی‌پاشا وزیری الگوریتم جدیدی را برای شکار بی‌سابقه فعالیت نورون‌های مغز ارائه داده‌اند. به گزارشساینس‌دیلی،

Read more