یک پژوهشگر ایرانی در میان هفت پژوهشگر برتر معتبرترین سازمان تحقیقاتی استرالیا

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization یا CSRIO یا به زبان دیگر سازمان تحقیقات صنعتی و علمی کامنولت بزرگ ترین موسسه تحقیقاتی استرالیا است که متشکل از هفت هزار محقق در پنجاه و چهار سایت تحقیقاتی در سراسر استرالیا است.

این سازمان امسال برای نخستین بار هفت نفر از محققین برتر خود را در قالب یک کمپین به نام CSRIOSeven گرد هم آورده است تا آخرین دستاوردهای علمی این مجموعه را به نمایش بگذارند.

در میان این هفت نفر یک پژوهشگر موفق ایرانی به نام خانم سمانه موثقی حضور دارد.

خانم موثقی تنها دانشجوی مقطع دکترایی است که در این گروه هفت نفره به فعالیت پژوهشی خود مشغول هستند و شش نفر دیگر صرفا به عنوان پژوهشگر ارشد در این سازمان تحقیقاتی مطرح فعالیت می کنند.

در گفتگو با او به حوزه پژوهشی اش در این سازمان تحقیقاتی پرداخته ایم.