پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز اعلام کرد: دو استاد واحد علوم و تحقیقات در جمع دانشمندان برتر ایرانی

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) ، دکتر محمود قرآن نویس در رشته مهندسی و دکتر توفیق الله ویرانلو در رشته علوم کامپیوتر از استادان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در جمع 228 دانشمند برتر ایرانی قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات، پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است که برهمین اساس 228 پژوهشگر ایرانی در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
برمبنای اطلاعات استخراج شده از تامسون رویترز، در مجموع 228 ایرانی طلایه داران علم هستند که از این تعداد 139دانشمند برتر کشور در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم فعالیت می کنند، دانشگاه های صنعتی هم 40 نفر از نخبگان علمی کشور را پرورش داده اند و سهم دانشگاه های علوم پزشکی 37 نفر است، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور نیز 3 نفر از دانشمندان برتر بین المللی را به خود اختصاص داده اند و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این فهرست 9 نفر است.
مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های محققان تعیین می شود و ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند.
هر چقدر میزان استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.
ISI برای انتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش کرده و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کند.
سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی و سپس یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.