در جستجوی رد پایی از دایناسورها در ایران.

در جستجوی رد پایی از دایناسورها در ایران

ادعای کشف فسیل دایناسور در ایران هر از گاهی خبرساز می‌شود. به عقیده کارشناسان درباره درستی این اخبار باید با احتیاط برخورد کرد. با این حال کشف برخی سنگواره‌های دایناسور در ایران ثابت شده است.